Lõppenud projektid

AHHAA planetaarium koolidesse

AHHAA noorteõhtud

Projekt "Teaduskeskus AHHAA NOORTEÕHTUD III kooliastme õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks“ on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Ahhaa, elektriautod!

28. juunil 2013 avas Teaduskeskus AHHAA Eesti esimese elektriautode demokeskuse, kus külastajad saavad võrrelda elektri- ja sisepõlemismootoriga autosid ning ka ise elektri…

Ahhaa, katsed kooli!

AHHAA korraldas Teadlaste öö ühe jätkusündmusena õpetajatele ja huvihariduses tegutsejatele koolituspäeva, kus tutvustati õppematerjale, mille abil muuta loodusainete või huv…

BaltNord

Projekti peamine eesmärk oli muuta Baltikumi ja põhjamaade piirkonnas arendatavaid teaduskommunikatsiooni sündmusi mitmekesisemateks, andes konsortsiumi liikmetele võimaluse …

Boosting Science Education at School

Teadusõppeasutused panevad pead kokku oma kohalike koolidega, et vahetada, arendada ja levitada parimaid teadusõppemeetodeid.

Boosting Green Education at School

Projekti raames vahetavad, arendavad ja levitavad mitmed Euroopa teadusõppeasutused parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega seotud teadusõppemeetodeid.

DOORS

AHHAA võtab osa muuseumitele suunatud digitaalse inkubatsiooni projektist nimega DOORS. Projektis osaleb kokku ligi 40 muuseumit ning kultuuriasutust üle maailma.

Eesti-Läti noorte teadusparlament

Teadusparlamendi üks idee oli tutvustada noortele esindusdemokraatia toimimise põhimõtteid ja nad said katsetada tööd "Riigikogus"

EduHack

Rahvusvaheline projekt EduHack loob juhismaterjalid, kuidas läbi viia haridusliku innovatsiooni häkatone.

eForFuel ja Newcotiana

eForFueli eesmärk on panustada keskkonnasõbralikuma kütuse tootmisse. Newcotiana eesmärk on kasutada tubakataimi selliselt, et need töötaksid meie tervise heaks.

Eluslaborid koolides

Projekti eesmärk on edendada koolides avatud õppe ideid läbi eluslaborite metoodika rakendamise.

ERASMUS+ Science Centre Shadowing

Projekti eesmärk oli külastada kaht teaduskeskust ning õppida neid külastades erinevaid praktikaid ja lahendusi, mida saaks kasutusele võtta ka AHHAAs. Projekti „Science Cent…

ERC = Science2

Projekti ERC = Science2 eesmärgiks oli tutvustada avalikkusele Euroopa Teadusnõukogu (ERC- European Research Council) tegevust ja olulisust ning võimalusi Euroopa teadusteg…

Euroopa õpilaste teadusparlament (EUSP) - 2013

25.-27. septembril 2013 kogunesid Haridus- ja Teadusministeeriumi saali 63 Tartu gümnasisti selge ja kindla plaaniga teha oma kodulinn paremaks elamispaigaks.

Euroopa õpilaste teadusparlament (EUSP) - 2016

Euroopa õpilaste Teadusparlament (European Student Parliament - EUSP) oli 16-19 aasta vanustele noortele suunatud projekt, mis toimus 2016. aastal Eestis juba teist korda.

Filmimeistrite öö

Kas sa oled kunagi mõelnud, et tahaksid ise filmi teha? Ise režissöör või operaator olla ja kaamerat hoida, vinge filmistsenaariumi valmis kirjutada – või hoopis kaamera ees …

FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 on 15 osavõtjaga üle-Euroopaline projekt, mille eesmärk on ellu viia Euroopa Liidu FOOD 2030 arengukava – muuta Euroopa toidusüsteem jätkusuutlikuks, “tulevikuki…

Fännikirjandus

Siit saad lugeda AHHAA-teemalist lühijuttu, mille koostas Mariana Anastaciao, kes viibis AHHAAs praktikal Erasmus+ projekti raames.

HYPATIA

Projekti HYPATIA tegevused olid suunatud 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele. Projekti eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevad teaduskeskused ja –muuseumid, koolid, te…

Info- ja koolitusmaterjalid õpetajatele

Hea õpetaja! Sellelt leheküljelt leiad erinevaid info- ja koolitusmaterjale, mis on valminud kas AHHAA ajutiste näituste raames või osana erinevatest projektidest. Materjale …

JÄLJERADA

JÄLJERADA hõlmas endas AHHAA kui targa maja võimaluste näitamist: püsiekspositsioonile rajati lisandused ja üles pandi kolm õpperada

KiK-i teaduslaagrid

Laagrite tegevused ühtivad AHHAA põhieesmärgiga tutvustada teadust põneval ja isetegemist soodustaval moel ning on teadushuvilistele noortele hea võimalus koolis õpitut ka pr…

MAKE-IT

Teaduskeskus AHHAA osaleb üle-euroopalises projektis MAKE-IT, mille eesmärk on uurida, kuidas isetegijate rühmitused toimivad, millistel eesmärkidel tegutsevad, milliseid füü…

MARINA

MARINA projekt oli suunatud erinevate sihtgruppide osalusele ja teadlikkuse tõstmisele maailmamere teemal.

MathBusters

MathBusters projekti eesmärgiks on vahetada kogemusi ja ideid, mis puudutavad teaduskeskustes läbi viidavate matemaatika teemaliste tegevuste välja töötamist ja läbi viimist…

Noorte Ööistungid

Projekti "Noorte ööistungid AHHAAs" eesmärgiks on anda noortele võimalus rääkida kaasa nende olevikku ja tulevikku puudutavatel ja ühiskondlikult aktuaalsetel teemadel, kasut…

SciFEAB

Töötoa eesmärgiks oli tuua kokku need Teaduskeskuse AHHAA, teaduskeskuse Teknikens Hus (Rootsi) ja Islandi ülikooli meistrid, kes tegelevad oma asutustes haridusprogrammide v…

SciSkills 2.0

Projekti peamine eesmärk oli toetada Eesti, Rootsi ja Islandi õpetajaid programmeerimisele ja funktsionaalsele arvutikasutusele suunatud tegevuste läbi viimises.

SciStage

SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi kuid…

Sea Change

Projekti Sea Change eesmärgiks oli tõsta elanikkonna teadlikkust merekeskkonna olulisuse üle ja pöörata tähelepanu jätkusuutlikule ja vastutustundlikule merekeskkonna kasutam…

Smart City

Smart City eesmärk on targa linna toodete ja teenuste arendamisega seotud ettevõtete ja organisatsioonide võimekuse kasv, rahvusvahelistumine ja müügitulude kasv läbi targa k…

SocKETs

Rahvusvahelise koostööprojekti SocKETs mille eesmärgiks on katsetada ja arendada välja meetodeid ja praktilisi juhiseid selleks, et progressi võimaldavate tehnoloogiate (ingl…

SPARKS

Projekti eesmärk oli muuta kiiresti areneva meditsiiniteaduse saavutused ning tehnoloogiad üldsusele mõistetavamaks ja kättesaadavamaks spetsiaalselt projekti SPARKS tarbeks …

SYNENERGENE

Sünteetiline bioloogia on teadusharu, mis tegeleb mikroorganismide uurimise ja nende nö „disainimisega“ ning seekaudu käsitleb mitmeid erinevaid valdkondi, sh ravimite väljat…

Teadlaste Öö festival

Baltikumi suurima teadussündmuse eesmärk on tutvustada inimestele, millega teadlased täpsemalt tegelevad ja näidata, kui palju meie igapäevaelu teadusest läbi imbunud on!

Teaduslaagrid

Teaduskeskus AHHAA teaduslaagrid on haridusliku sisuga projekt, mis kasvas välja Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri toetatud projektist.

Tiiu Silla pink

AHHAA kauaaegse juhataja ja tunnustatud teaduse populariseerija Tiiu Silla mälestuspink.

Uuringulaegas - Ark of Inquiry

Teaduskeskus AHHAA oli Eesti-poolne partner ja koordinaator üle-euroopalises projektis "Uuringulaegas" (Ark of Inquiry).

VOICES

Projekti nimi tähendab eesti keelde tõlgituna Euroopa kodanike vaateid, arvamusi ja ideid teaduse kohta. Tegemist oli üle-euroopalise projektiga, mille eesmärgiks oli saada ü…

Õpipesa

Õpipesa projektiga toetati uurimusõppe läbiviimist teaduskeskuse elusaalis. Õppe läbiviimiseks hangiti mitmeid vajalikke eksponaate, mis aitasid luua paremaid õppimise tingim…