Lõppenud projektid

Ahhaa, elektriautod!

28. juunil 2013 avas Teaduskeskus AHHAA Eesti esimese elektriautode demokeskuse, kus külastajad saavad võrrelda elektri- ja sisepõlemismootoriga autosid ning ka ise elektriautoga proovisõitu teha!

AHHAA noorteõhtud

Noorteõhtute eesmärgiks on innustada noori vanuses 13 kuni 16 eluaastat keskkonnateemadel aktiivselt kaasa mõtlema ja tegutsema.

BaltNord

Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta Baltikumi ja põhjamaade piirkonnas arendatavaid teaduskommunikatsiooni sündmusi mitmekesisemateks, andes konsortsiumi liikmetele võimaluse oma seniseid kogemusi ja saadud teadmisi omavahel jagada.

Boosting Science Education at School

Teadusõppeasutused panevad pead kokku oma kohalike koolidega, et kõik koos vahetada, arendada ja levitada parimaid teadusõppemeetodeid.

ERC = Science2

Projekti ERC = Science2  eesmärgiks on tutvustada laiale avalikusele Euroopa Teadusnõukogu (ERC- European Research Council) tegevust, selle olulisust ja võimalusi Euroopa teadustegevuses.

Filmimeistrite öö

Kas sa oled kunagi mõelnud, et tahaksid ise filmi teha? Ise režissöör või operaator olla ja kaamerat hoida, vinge filmistsenaariumi valmis kirjutada – või hoopis kaamera ees oma näitlemisoskuseid demonstreerida?

Fännikirjandus

Siit saad lugeda AHHAA-teemalist lühijuttu, mille koostas Mariana Anastaciao, kes viibis AHHAAs praktikal Erasmus+ projekti raames.

HYPATIA

Projekti HYPATIA tegevused on suunatud 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele. Projekti eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevad teaduskeskused ja –muuseumid, koolid, teadusasutused ja tööstusettevõtted, mis asuvad tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega.

KiK-i teaduslaagrid

Laagrite tegevused ühtivad AHHAA põhieesmärgiga tutvustada teadust põneval ja isetegemist soodustaval moel ning on teadushuvilistele noortele hea võimalus koolis õpitut ka praktikas katsetada.

Eesti-Läti noorte teadusparlament

Üheks teadusparlamendi ideeks oli tutvustada noortele esindusdemokraatia toimimise põhimõtteid ning nende töö püüti muuta võimalikult sarnaseks Riigikogu reaalsele toimimisprintsiibile.

Euroopa õpilaste teadusparlament (EUSP) - 2013

25.-27. septembril 2013 kogunesid Haridus- ja Teadusministeeriumi saali 63 Tartu gümnasisti selge ja kindla plaaniga teha oma kodulinn paremaks elamispaigaks.

Euroopa õpilaste teadusparlament (EUSP) - 2016

Euroopa õpilaste Teadusparlament (European Student Parliament - EUSP) on 16-19 aasta vanustele noortele suunatud projekt, mis toimub 2016. aastal Eestis juba teist korda.

JÄLJERADA

JÄLJERADA hõlmab endas AHHAA kui targa maja võimaluste näitamist, sest püsiekspositsioonile rajatakse lisandused ja pannakse üles kolm õpperada.

MAKE-IT

Teaduskeskus AHHAA osaleb üle-euroopalises projektis MAKE-IT, mille eesmärk on uurida, kuidas isetegijate rühmitused toimivad, millistel eesmärkidel tegutsevad, milliseid füüsilisi ja internetipõhiseid keskkondi oma tegevuseks kasutavad ja kuidas oma tegevusega ühiskonna arengusse panustavad.

MARINA

MARINA projekt on suunatud erinevate sihtgruppide osalusele ja teadlikkuse kasvule maailmamere teemal.

Noorte Ööistungid

Projekti "Noorte ööistungid AHHAAs" eesmärgiks on anda noortele võimalus rääkida kaasa nende olevikku ja tulevikku puudutavatel ja ühiskondlikult aktuaalsetel teemadel, kasutades sõnumi edastamiseks noorte jaoks igapäevaselt tuttavaid tehnoloogiaid ja valdkonna juhtivaid eksperte.

SciFEAB

Töötoa eesmärgiks oli tuua kokku need Teaduskeskuse AHHAA, teaduskeskuse Teknikens Hus (Rootsi) ja Islandi ülikooli meistrid, kes tegelevad oma asutustes haridusprogrammide välja töötamise ja pakkumisega, olles oluliseks koostööpartneriks iga riigi haridussüsteemile.

SciSkills 2.0

Projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Eesti, Rootsi ja Islandi õpetajaid programmeerimisele ja funktsionaalsele arvutikasutusele suunatud tegevuste läbi viimises.

Sea Change

Projekti Sea Change eesmärgiks on tõsta elanikkonna teadlikkust merekeskkonna olulisuse üle ja pöörata tähelepanu jätkusuutlikule ja vastutustundlikule merekeskkonna kasutamisele.

Smart City

Smart City projekti eesmärgiks on targa linna toodete ja teenuste arendamisega seotud ettevõtete ja organisatsioonide võimekuse kasv, rahvusvahelistumine ja müügitulude kasv läbi targa klastri (Smart City klaster) arendamise.

SPARKS

Projekti eesmärgiks on muuta kiiresti areneva meditsiiniteaduse saavutused ning tehnoloogiad üldsusele mõistetavamaks ja kättesaadavamaks spetsiaalselt projekti SPARKS tarbeks valmiva interaktiivse rändnäituse ja mitmekülgsete käed-külge tegevuste abil.

SYNENERGENE

Sünteetiline bioloogia on teadusharu, mis tegeleb mikroorganismide uurimise ja nende nö „disainimisega“ ning seekaudu käsitleb mitmeid erinevaid valdkondi, sh ravimite väljatöötamist, „puhta“ toidu kasvatamist, keemiatööstust ja energiat, jäätmekäitlust, linnakeskkonna disaini jms.

Teadlaste Öö festival

Baltikumi suurima teadussündmuse eesmärk on tutvustada inimestele, millega teadlased täpsemalt tegelevad ja näidata, kui palju meie igapäevaelu teadusest läbi imbunud on!

Teaduslaagrid

Teaduskeskus AHHAA teaduslaagrid on haridusliku sisuga projekt, mis kasvas välja Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri toetatud projektist.

Tiiu Silla pink

Juba üle 3 aasta on möödunud päevast, mil meie hulgast lahkus särav, tegus ja imetlusväärne Tiiu Sild. Sel suvel, 17. juulil 2015 oleks Tiiu saanud 57-aastaseks.

Uuringulaegas - Ark of Inquiry

Teaduskeskus AHHAA on Eesti-poolne partner ja koordinaator üle-euroopalises projektis "Uuringulaegas" (Ark of Inquiry).

VOICES

Projekti nimi tähendab eesti keelde tõlgituna Euroopa kodanike vaateid, arvamusi ja ideid teaduse kohta. Tegemist oli üle-euroopalise projektiga, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Euroopa Liidu kodanike ideedest, väärtustest ja ootustest olmejäätmete kohta, et panna kokku prioriteetide nimekiri tulevasteks Euroopa Liidu uuringuteks.

Info- ja koolitusmaterjalid õpetajatele

Hea õpetaja! Sellelt leheküljelt leiad erinevaid info- ja koolitusmaterjale, mis on valminud kas AHHAA ajutiste näituste raames või osana erinevatest projektidest. Materjale saab kasutada koolitundide ja teiste õppetegevuste ilmestamiseks.

Õpipesa

Õpipesa projektiga toetati uurimusõppe läbiviimist teaduskeskuse elusaalis. Õppe läbiviimiseks hangiti mitmeid vajalikke eksponaate, mis aitasid luua paremaid õppimise tingimusi, olles õpiobjektiks avatud ruumis ning tekitades seeläbi piiratud õppimise ruumi.

Kasutame küpsiseid. Selge!