Õpipesa

Õpipesa projektiga toetati uurimusõppe läbiviimist teaduskeskuse elusaalis. Õppe läbiviimiseks hangiti mitmeid vajalikke eksponaate, mis aitasid luua paremaid õppimise tingimusi, olles õpiobjektiks avatud ruumis ning tekitades seeläbi piiratud õppimise ruumi.

Projekt: Õpipesa loomine AHHAA teaduskeskuse elusaali uurimusõppepäevade läbiviimiseks

Õpipesa projektiga toetati uurimusõppe läbiviimist teaduskeskuse elusaalis. Õppe läbiviimiseks hangiti mitmeid vajalikke eksponaate, mis aitasid luua paremaid õppimise tingimusi, olles õpiobjektiks avatud ruumis ning tekitades seeläbi piiratud õppimise ruumi.

Projekti kaasabil töötati välja just keskkonnaalaseid õppevahendeid (õpipuu puuliikide tundmaõppimiseks, rakupuzzled, inimkeha mudelid) ning hangiti laboratoorseteks tegevusteks vajalikke vahendeid (mikroskoobid, luubid). Igal soetatud õppevahendil on selgelt eesmärgistatud otstarve ja seos riikliku õppekava läbivate teemadega, nagu "Keskkond ja jätkusuutlik areng" ning "Tervis ja ohutus".

Projekti käigus lisandunud õpipesa elemendid aitavad läbi viia AHHAA-õppe kahte õppepäeva: „mets“ ja „anatoomia“.

Projekti läbiviimise periood: mai 2014 – juuni 2015

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Info projekti kohta: ahhaa@ahhaa.ee