Info- ja koolitusmaterjalid õpetajatele

Hea õpetaja! Sellelt leheküljelt leiad erinevaid info- ja koolitusmaterjale, mis on valminud kas AHHAA ajutiste näituste raames või osana erinevatest projektidest. Materjale saab kasutada koolitundide ja teiste õppetegevuste ilmestamiseks.

Hea õpetaja! Sellelt leheküljelt leiad erinevaid info- ja koolitusmaterjale, mis on valminud kas AHHAA ajutiste näituste raames või osana erinevatest projektidest. Materjale saab kasutada koolitundide ja teiste õppetegevuste ilmestamiseks.

Programmeerimisteemaline inspiratsioonivihik

(2018)

AHHAA ning Rootsi ja Islandi partnerid osalevad projektis SciSkills 2.0. Projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Eesti, Rootsi ja Islandi õpetajaid programmeerimisele ja funktsionaalsele arvutikasutusele suunatud tegevuste läbi viimises, et tulla vastu kõigi kolme riigi õppekavades ette nähtud kodeerimis- ja arvutikasutusoskuse pädevuste saavutamise nõuetele. Partnerid jagavad oma seniseid kogemusi ja demonstreerivad seni kasutusel olnud töövahendeid, vahetades kogemusi ning võttes teineteiselt üle parimaid praktikaid.

Projekti käigus oleme koostanud juhendmaterjali 6 programmeerimistööriista kohta, mis on kolme osapoole hinnangul kõige õpetlikumad. Juhendis on välja toodud järgmised teemapeatükid: analoogprogrammeerine, Blue-Bot, Scratch, Raspberry Pi, Micro:bit ja Digispark. Lae alla eestikeelne inspiratsioonivihik 

Loe projekti SciSkills 2.0 kohta lähemal siit.

Kosmosenäituse teemaline koolitus

(5. detsembril 2012)

NB! Alates jaanuarist on keskuse külastajatel võimalik kosmosetemaatikaga lähemalt tutvuda ka külastusküsimustike abil. Küsimustikud on kättesaadaval AHHAA keskuses.

Kosmosenäituse küsimustikud on vastavalt raskusastmele on jagatud kolmeks: esimesel lehel on lihtsustatud variant, mis sobib eelkõige noorematele külastajatele; 2. ja 3. leheküljel on kaks mõnevõrra keerulisemat küsimustikku vanematele kooligruppidele.

Muusika- ja füüsikanäituse "Ahhaa, helisev füüsika!" teemaline koolitus

(16. mail 2012 Tallinnas)

"Ahhaa, jäätisega metsa!". Metsateemaline koolitus

(10. märtsil 2012 Tallinnas)