MAKE-IT

Teaduskeskus AHHAA osaleb üle-euroopalises projektis MAKE-IT, mille eesmärk on uurida, kuidas isetegijate rühmitused toimivad, millistel eesmärkidel tegutsevad, milliseid füüsilisi ja internetipõhiseid keskkondi oma tegevuseks kasutavad ja kuidas nad oma tegevusega ühiskonna arengusse panustavad.

Teaduskeskus AHHAA osaleb üle-euroopalises projektis MAKE-IT (täispika nimega „MAKE-IT: Understanding Collective Awareness Platforms with the Maker Movement“),  mille eesmärk on uurida, kuidas isetegijate rühmitused toimivad, millistel eesmärkidel tegutsevad, milliseid füüsilisi ja internetipõhiseid keskkondi oma tegevuseks kasutavad ja kuidas oma tegevusega ühiskonna arengusse panustavad. Projekti üheks oodatavaks tulemuseks on, et seni peamiselt käed-külge tegevuste toel kasvanud isetegijate kogukonna arengupõhimõtted kaardistatakse teoreetiliseks uurimistööks, mis võimaldab lükata käima ka uued isetegijate rühmitused Euroopas.

AHHAA roll projektis

1) panustada isetegijate kaardistamiseks loodavate meetodite välja töötamisse;

2) kaardistada Tartu Mini Maker Faire'iga seotud isetegijaid ja uurida välja nende motiivid ja motivaatorid;

3) aidata projektikonsortsiumil hinnata projekti raames loodavaid praktilisi ja teoreetilisi materjale;

4) levitada igakülgset infot projekti kohta oma kommunikatsioonikanalites ja avalikel sündmustel;

5) osaleda regulaarselt projektikonsortsiumi koosolekutel.

Projekt algas 2016. aasta jaanuaris ning lõppeb 2017. aasta detsembris.

Kontaktid ja lisainformatsioon

Projekti AHHAA-poolseks esindajaks on Teaduskeskus AHHAA välisrahastuse koordinaator Helin Haga, helin.haga@ahhaa.ee 

Projekti koordinaator: Paul Tilanus, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, paul.tilanus@tno.nl   

Vaata projekti partnerite nimekirja siit.

Projektiga saab lähemalt tutvuda:

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 teadus- ja arendustöö meetme alammeetmest H2020-ICT 10-2015 lepingu nr 688241 alusel.