HYPATIA

Projekti HYPATIA tegevused olid suunatud 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele. Projekti eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevad teaduskeskused ja –muuseumid, koolid, teadusasutused ja tööstusettevõtted, mis asuvad tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega.

Tüdrukud reaalteadustesse!

AHHAA alustab tööd uue, tüdrukutes teadushuvi sütitava projektiga HYPATIA 

„Elu on kui pidev lahti rullumine ja mida kaugemale me rändame, seda paremini me tõde mõistame. Parim ettevalmistus selleks, et hakata aru saama nähtustest, mis asuvad meist kaugel, on saada esmalt aru nähtustest, mis asuvad meie käeulatuses,“ Hypatia.

Hypatia oli matemaatik, astronoom ja filosoof, kes sündis Kreekas vahemikus 350-414 aastat e.m.a. Teadus- ja innovatsioonirahastuse programmi Horisont 2020 raames läbi viidav projekt HYPATIA ongi just selle silmapaistva naisteadlase isiksusest ja mõttelaadist inspireeritud.

Uuringute käigus on leitud, et noortele inimestele teadussaavutustest rääkimisel ei kohelda poisse ja tüdrukuid võrdselt. Lisaks ei ole paljudel Euroopas elavatel noortel täielikku ülevaadet, milliseid erinevaid elukutseid teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika sfääris (nii nimetatud STEM-valdkonnas) valida on võimalik ja milliseid oskusi need elukutsed vajavad. Need kaks näitajat mõjutavad ka seda, kui paljud tüdrukud teadusega seotud erialadel õppima ja töötama asuvad.

Projekti HYPATIA raames leiavad koolides ja koolikeskkonnast väljas tegevused, mis on suunatud 13- kuni 18-aastastele tüdrukutele. Projekti eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevad teaduskeskused ja –muuseumid, koolid, teadusasutused ja tööstusettevõtted, mis asuvad tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega. Igale projekti osapoolele luuakse tegutsemisjuhised, mis aitavad neil korraldada ja läbi viia mõlemaid sugupooli kaasavaid tegevusi, programme ja sündmusi.

Projekti kaasatud osapooled jagavad HYPATIA kohta lisateavet (ning levitavad kokku pandud juhismaterjale) ka erinevates Euroopa linnades toimuvatel projektikohtumistel.

Projekti juhib Hollandi teaduskeskus Nemo, tegevustega on seotud 19 projektipartnerit, kellest 10 on konsortsiumi liikmed ja 9 kolmandad osapooled. Euroopa teaduskeskuste ja –muuseumide katusorganisatsioon Ecsite vastutab projekti sisu tutvustavate tegevuste läbiviimise eest. Projektipartnerid loovad ühtekokku 14 tugipunkti üle Euroopa, mille missiooniks on jõuda erinevate sihtgruppideni ja täita projekti olulisim eesmärk – innustada tüdrukuid teaduse vastu huvi tundma.

Projekt HYPATIA tegevusmoodulid

  Hypatia on Euroopa Liidu programmist Horizon 2020 rahastatud projekt, mis koondab ühiskonna eri huvirühmad, et tuua rohkem teismelisi, eriti tüdrukuid, loodus- ja täppisteaduste juurde nii koolis kui ka edasistes õpingutes ja tulevases karjäärivalikus.

  Projekti eesmärk on muuta viise, kuidas koolis ja väljaspool kooli kujundatakse noorte ettekujutust loodus- ja täppisteadustest, rohkem mõlemat sugupoolt kaasavaks.

  Sissejuhatus
Tegevuste pakett on suunatud teismelistele ja mõeldud kasutamiseks õpetajatele, teadushuvihariduse juhendajatele, teadlastele ja ettevõtetele.

Tegevuste eesmärk on äratada noorte ja eriti tüdrukute huvi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) vastu ning pakkuda neile võimalust avastada mitmesuguseid LTTga seotud erialasid mõlemat sugupoolt kaasaval moel. Tegevusmoodulid sisaldavad erinevaid praktilisi tegevusi: teadusteemalisi töötube, mitteformaalseid arutelusid ja kohtumisi LTT asjatundjatega.

Iga moodul koosneb kolmest osast:

 • tegevuse sisu selgitavad juhised
 • juhised, mis käsitlevad mõlema sugupoole kaasamist
 • juhised tegevuse läbiviimiseks

Juhistest võib leida praktilisi soovitusi, kuidas sooteemasid ja soolisi erinevusi noortega arutada, tuge ja nõuandeid juhendajatele, kuidas iseenda stereotüüpidest üle saada, ning strateegiaid grupidünaamika suunamiseks.


Tegevused ja juhised

  Tõlkinud Inga Kukk ja Kai Kaljumäe.

Uudiskirjad

Projektiga seotud sündmused

Tulevased sündmused

Toimunud sündmused

 • Filmiõhtu: "Hidden Figures" 12. veebruaril 2018 kell 19.00 AHHAAs
 • Teaduslaager "Ahhaa, vägev keemia!" 26.-28. veebruaril 2018
 • 23.-25.08.2017 ÕPETAJAKOOLITUS
 • Tagurpidi teaduskohvik. 30. märtsil 2017 kell 18.30 Genialistide Klubis.
 • TeadusAmps!

25. septembril 2106 kell 12-15 kohvikus Krempel (Rüütli 12, Tartu).  
TeadusAmps on osa Teadlaste Öö Festivali kavast! Loe sündmuse kokkuvõtet siit.

Kajastused

HYPATIA esimene noortekohtumine AHHAAs toimus 1. juunil.

Projekti ametlik koduleht ja sotsiaalmeedia leheküljed on loomisel.

1. novembril korraldas poliitikauuringute keskus PRAXIS koolituse "Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas". Loe HYPATIA endise AHHAA-poolse esindaja Helin Haga arvamuslugu SIIN.

Kontaktid ja lisainformatsioon

Projekti AHHAA-poolne esindaja on AHHAA projektijuht Annika Vesselov, annika.vesselov@ahhaa.ee

Galerii