Boosting Science Education at School

Teadusõppeasutused panevad pead kokku oma kohalike koolidega, et vahetada, arendada ja levitada parimaid teadusõppemeetodeid.

Teadusõppeasutused Eestist, Itaaliast, Kreekast ja Rumeeniast panevad pead kokku oma kohalike koolidega, et kõik koos vahetada, arendada ja levitada parimaid teadusõppemeetodeid. Fookuses on uurimuslik õpe (inquiry based teaching), mis tõotab lastele rohkem katsetusi ja rohkem avastusi just neid huvitavatel suundadel. AHHAA Teaduskeskuse kohalikuks partneriks on Tamme Gümnaasium. Tegemist on Erasmus+ programmi poolt rahastatud kaheaastase projektiga (oktoober 2017 – oktoober 2019).  

Igas riigis viiakse läbi neljapäevane õpetajakoolitus, millest võtavad osa kõikide partner-riikide esindajad ning kus tutvustatakse, millega asutused igapäevaselt tegelevad ning kuidas nad uurimuslikku õpet rakendavad. Koolituste järel valmib ühine parimate uurimusliku õppe praktikate raport ning hulgaliselt õppevideoid. Ehk teisisõnu: AHHAA ja Tamme Gümnaasiumi juhendajad-õpetajad on oodatud koolituma ja kogemusi vahetama neljas riigis.

Projekti eestvedaja on Cristina Ceccarelli mittetulundusühingust Associazione Euphoria (Itaalia).

Projekti AHHAA-poolne esindaja on välisrahastuse assistent Sander Kask, e-posti aadressiga sander.kask@ahhaa.ee

Projekti ajakava

detsember 2017 - esimene partnerkohtumine Itaalias

veebruar 2018 - õpetajakoolitus Rumeenias

aprill 2018 - õpetajakoolitus Itaalias

juuni 2018 - teine partnerkohtumine Kreekas

oktoober 2018 - õpetajakoolitus Kreekas

jaanuar 2019 - õpetajakoolitus Eestis

märts 2019 - kolmas partnerkohtumine Rumeenias, raporti valmimine

august 2019 - neljas partnerkohtumine Eestis

Õppevideod

Vaata meie Youtube’i kanalilt 15 õppevideot ja muid näiteid, kuidas partnerid oma koolides ja asutustest teaduslikke katseid teevad ja üritusi läbi viivad.

Õppevideod on loodud Rumeenias, Itaalias ja Eestis ning näitavad, kuidas õpilastega läbi viia lihtsamaid eksperimente. Teemad on näiteks staatiline elekter, pendlid, Coca Cola + Mentos, 3D-printimine jne.  

Videotel on eestikeelsed subtiitrid ja põhjalikum õpetus videokirjelduses! Mitmed õppevideod haakuvad ka AHHAA tegevuskaartidega.