FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 on 15 osavõtjaga üle-Euroopaline projekt, mille eesmärk on ellu viia Euroopa Liidu FOOD 2030 arengukava – muuta Euroopa toidusüsteem jätkusuutlikuks, “tulevikukindlaks” ja kaasavaks.

Projekti jaoks luuakse protsessi käigus mitmeastmeline koostöövõrgustik, mille osad on liikmesriike ühendav "EU Think Tank", kümme riigiülest huvigruppe ühendavat "Policy Lab'i" ja neliteist kohalikku mitteformaalset haridust edendavat "City Lab'i". Lisaks kaardistatakse olulisemaid arenguid toidu ja toitainete innovatsiooni maailmas ning koostatakse laiemale avalikkusele mõeldud vastavaid infomaterjale, mille osas abistab ka AHHAA. Teaduskeskus AHHAA on FIT4FOOD2030 projekti kaasatud Euroopa teaduskeskuste võrgustiku ECSITE’i kaudu.

AHHAA roll projektis

AHHAA teaduskeskusel on projektis kaks põhilist ülesannet:

  1. tööle panna Tartu toidu- toitainemaailma tegijaid ühendav City Lab koostöövõrgustik;
  2. luua ja katsetuse korras läbi viia kaks lühemas formaadis (töötuba/koolituspäev) toitumisalaseid koolitustegevusi ning katsetada ka ühe teise City Lab'i loodud koolitustegevust.

City Lab ja koolitustegevused on omavahel ühendatud - reaalsed kodanikuorganisatsioonid, ettevõtjad, poliitikakujundajad, ülikoolid jt osapooled annavad sisendit, milliseid töötubasid luua ja kus ning kuidas neid läbi viia.

Lisaks tuleb sisendit selleks, milliseid probleeme töötubades-koolitustes käsitleda ning kuidas uut City Lab formaati läbi viia, projekti käigus uuringute tulemusena teistelt partneritelt, sealhulgas Euroopa suurtelt ülikoolidelt Amsterdamis, Oslos ja Viinis. Sarnased pilootkoolitusi loovad FIT4FOOD2030 City Lab'id asuvad veel Bulgaarias, Kreekas, Itaalias, Ungaris, Hispaanias ja Hollandis.

Lisainfo

Projekti kestvus: november 2017 – oktoober 2020

Projekti koduleht: www.fit4food2030.eu

Lisainfo ja kontakt: Teaduskeskus AHHAA välisrahastuse assistent ja Tartu City Lab’i koordineerija Helin Haga, helin.haga@ahhaa.ee

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Horisont 2020 teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist, lepingu number 774088.