DOORS

AHHAA võtab osa muuseumitele suunatud digitaalse inkubatsiooni projektist nimega DOORS. Projektis osaleb kokku ligi 40 muuseumit ning kultuuriasutust üle maailma.

Projekt DOORS (Digital Incubator for Museums)

AHHAA võtab osa muuseumitele suunatud digitaalse inkubatsiooni projektist nimega DOORS. Projektis osaleb kokku ligi 40 muuseumit ning kultuuriasutust üle maailma.

Survet, mis tuleneb tehnoloogia kiirest arengust ning konkurentsist luua kiirelt ja pidevalt uut sisu, ei peeta enam ohuks, vaid pigem väljakutseks, mis õhutab teenusepakkujaid läbi viima muutusi. Üha vähem suhtutakse skeptiliselt muuseumide digitaalsesse ümberkujundamisse ning seda peetakse pigem vajalikuks ja isegi põnevaks ettevõtmiseks.

Sellest tulenevalt soovib projekt DOORS (Digital Incubator for Museums) suurendada väikeste ja keskmise suurusega muuseumide ning kultuuriasutuste juurdepääsu ressurssidele, mis on vajalikud digistrateegiate väljatöötamiseks ja elluviimiseks. Kaheetapilises inkubatsiooniprogrammis julgustatakse muuseume välja mõtlema ja kavandama digitaalseid pilootprojekte ja lahendusi.

Inkubatsiooniprogrammi esimeses etapis antakse osalejatele teadmised ja tööriistad digitaalsete projektide ellu viimiseks ja toetamiseks mõeldud seminaride ja töötubade abil. Teise etappi valitakse 20 muuseumit, kes arendavad koos tehnoloogia- ja loomemajanduse partneritega edasi oma digiprojekte.

AHHAA kandideeris DOORSI inkubatsiooniprogrammi oma kliendirakendusega, mille eesmärk muuta mugavamaks AHHAA külastuse planeerimine ning AHHAAs viibimise aeg. Projektis osalemine on andnud AHHAAle võimaluse oma ideed täiendada ning leida uusi lahendusi külastajarakenduse kasutajasõbralikumaks ning kliendile mugavamaks ja vajalikumaks muutmisel.

Projekti esimene etapp kestab 2022. aasta aprillist juunini ning teine etapp algab oktoobris ja kestab 2023. aasta juuli lõpuni. Projekti DOORS rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 raames, rahastuslepingu nr 101036071 alusel.


Foto autor: Ars Electronica Center, Florian Voggenede