Eluslaborid koolides

Projekti eesmärk on edendada koolides avatud õppe ideid läbi eluslaborite metoodika rakendamise.

Eluslaborid koolides on 2020. aastal alanud euroopaülene projekt, mis on ellu kutsud selleks, et katsetada koolides eluslaborite metoodikat. Eluslabori puhul on tegemist ühise eesmärgi nimel koos töötamise/õppimise vormiga. Projektipartnerite hulka kuuluvad 12 erineva Euroopa riigi (Belgia, Horvaatia, Küprose, Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Iisraeli, Luksemburgi, Hollandi, Portugali, Serbia, Hispaania) asutused, kes esindavad erinevaid valdkondi: koolid, ülikoolid ja teadusasutused, teadusmuuseumid ja -keskused, valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtted.

Eluslaborid luuakse selleks, et läbi katsetada mõne probleemi võimalikku teaduspõhist lahendust, kaasates innovatsiooniprotsessi lõpptarbija ning tegeleda päris probleemide lahendamisega. Siiani on eluslaborite idee olnud kasutusel teaduses ja innovatsioonis, aga eluslaborite projekti käigus soovitakse katsetada ja uurida, kuidas toimiks selline lähenemine koolikeskkonnas.

Eluslabori metoodikat kasutatakse koostöiseks probleemide lahendamiseks ning uuenduste läbi viimiseks (nt õpilased, õpetajad, lapsevanemad, kohalikud ettevõtted vms). Töö Eluslabori projekti kallal jaguneb erinevateks etappideks:

 • Eluslabori tuumiku moodustamine (nt üks klass, õpilasomavalitsus vms)
 • Probleemi(de) tuvastamine/ideede leidmine  
 • Lahenduste koosloome  
 • Prototüüpimine ehk mõne lahenduse osaline või täielik kiire läbi proovimine (mida saab teha odavalt ja kiiresti)
 • Lahenduse testimine ja täiustamine

Eluslabori projekt võib olla osa õppetööst (nt projektõpe), aga ka kooliülene või kogukondlik ettevõtmine. Eluslabori võib moodustada näiteks ühe kindla klassi õpilastest ja kaasata õpetajaid ja ka kooliväliseid osapooli (vanemad, kohalik omavalitsus) või siis kaasata kogu kooli.

Eestist saab projektis osaleda kokku ca 10 kooli, kes saavad boonusena:

 • Külastada oma eluslabori tiimiga AHHAA keskust;
 • Korraldada AHHAAs oma eluslabori sündmus (nt häkaton, töötuba, vms)
 • Abi erinevate ideede ja koostööpartnerite leidmisel
 • Abi rahastuse taotlemisel oma konkreetsemale eluslabori projektile
 • Kutsuda AHHAAd külla midagi läbi viima (nt teadusteatri etendus, töötuba vms)
Eluslabori detailsem tutvustus koolidele asub siin.

Kui soovid oma kooliga eluslaborite projektiga liitud, siis võta ühendust: Annika Vesselov; annika.vesselov@ahhaa.ee

Projekti ametlik kodulehekülg: https://www.schoolsaslivinglabs.eu 

 • Projekti ametlik nimi: Schools as living Labs
 • Projekti kestvus: 01.01.2020- 31.12.2023
 • Projekti rahastajad: Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020, rahastusleping nr 871794
Täpsem info:
Annika Vesselov
annika.vesselov@ahhaa.ee
+372 5302 2125