SciSkills 2.0

Projekti peamine eesmärk oli toetada Eesti, Rootsi ja Islandi õpetajaid programmeerimisele ja funktsionaalsele arvutikasutusele suunatud tegevuste läbi viimises.

AHHAA juhib Nordplus Horizontali toetusel algatatud üheaastast projekti “SciSkills 2.0 (NPHZ-2017/10117)”, mis kestab 1. augustist 2017. a kuni 31. augustini 2018. a. Lisaks AHHAAle on projektipartnereiks teaduskeskus Teknikens Hus (TH) Rootsist ja Islandi (UI).

Projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Eesti, Rootsi ja Islandi õpetajaid programmeerimisele ja funktsionaalsele arvutikasutusele suunatud tegevuste läbi viimises, et tulla vastu kõigi kolme riigi õppekavades ette nähtud kodeerimis- ja arvutikasutusoskuse pädevuste saavutamise nõuetele. Partnerid jagavad oma seniseid kogemusi ja demonstreerivad seni kasutusel olnud töövahendeid, vahetades kogemusi ning võttes teineteiselt üle parimaid praktikaid.

Eesmärgi saavutamiseks viiakse projekti jooksul läbi järgnevad tegevused:

1. Kolme partneri esindajate kohtumine Islandil 4.-7. septembrini 2017. a, kus iga organisatsioon tutvustab, milliseid programmeerimistegevusi nad seni on kooligruppidele pakkunud ja milliseid õpetajakoolitusi läbi viinud ning kus pannakse paika järgnevatel kuudel igas riigis aset leidvate õpetajakoolituste sisu ja vorm.

2. Vahemikus oktoober 2017.a kuni jaanuar 2018. a korraldab iga partner oma riigis ühe ühepäevase koolituse 6-le kuni 12-le õpetajale, tutvustades erinevatele vanustele sobivaid programmeerimisülesandeid ja –tööriistu, mis on inspireeritud Islandil nähtust ja kogetust.

3.-4. jaanuaril toimub Teaduskeskuses AHHAA programmeerimiskoolitus õpetajatele.

3. 11.-14. märtsini 2018. a toimub projektipartnerite teine kohtumine Rootsis, Teknikens Husi ruumides, kus võetakse kokku õpetajakoolitustel õpitu ning pannakse alus ühisele, õpetajatele suunatud inspiratsioonibukletile, mille alusel iga organisatsioon hakkab edaspidi õpetajatele programmeerimisalaseid tegevusi pakkuma.

4. Tegevuste käigus tugevdatakse Põhja- ja Baltimaade teaduskommunikatsiooniasutuste omavahelist koostööd ja luuakse võrgustik õpetajakoolitusi läbi viivatest ekspertidest.

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Norra Koostöö- ja Hariduskeskuse (SIU) poolt juhitava toetusprogrammi Nordplus Horizontal.

Millised 6 programmeerimistööriista on AHHAA, Rootsi ja Islandi teaduskeskuste hinnangul kõige õpetlikumad? Lae alla eestikeelne inspiratsioonivihik SIIT. 

Täpsem info: Sander Kask, AHHAA projektijuht, sander.kask@ahhaa.ee.