Praegused projektid

Ahhaalik kool

Üldhariduskoolide jaoks välja töötatud mudel, kus nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid rakendades püütakse rikastada koolikeskkonda mitteformaalse hariduse elementidega.

Ahhaa, teadus ratastel!

Projekti raames külastab AHHAA teaduskeskus ühte kooli igas Eesti maakonnas, kus korraldatakse köitev teadusteatrietendus.

Boosting Green Education at School

Projekti raames vahetavad, arendavad ja levitavad mitmed Euroopa teadusõppeasutused parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega seotud teadusõppemeetodeid.

EduHack

Rahvusvaheline projekt EduHack loob juhismaterjalid, kuidas läbi viia haridusliku innovatsiooni häkatone.

Eluslaborid koolides

Projekti eesmärk on edendada koolides avatud õppe ideid läbi eluslaborite metoodika rakendamise.

Life IP CleanEST

Projekt keskendub Lääne-Virumaa piirkonna põhja- ja pinnavee seisundi parandamisele. See on hädavajalik, sest piirkonna põhja- ja pinnavett iseloomustavad põllumajandustegevusest ning elamurajoonidest tulenev saaste ning nõukogude aegse põlevkivitööstuse jääkreostus.

MathBusters

MathBusters projekti eesmärgiks on vahetada kogemusi ja ideid, mis puudutavad teaduskeskustes läbi viidavate matemaatika teemaliste tegevuste välja töötamist ja läbi viimist.  

Minu AHHAA elamus

Minu AHHAA elamus on projekt, mille käigus valmib külastajale mõeldud veebirakendus.

SocKETs

Rahvusvahelise koostööprojekti SocKETs mille eesmärgiks on katsetada ja arendada välja meetodeid ja praktilisi juhiseid selleks, et progressi võimaldavate tehnoloogiate (inglise keeles Key Enabling Technologies ehk KETs) arendustööd vastaksid rohkem ühiskondlikele väärtustele ning vajadustele.

Urban Travel Machine

Urban Travel Machines on Loov Euroopa projekt, mis keskendub kunstilisele uurimistööle kaasahaaravas virtuaalreaalsuses ja liikumisdisaini valdkonnas, tegeledes lugude jutustamise ja kirjandusega.

ERASMUS+ Science Centre Shadowing

Projekti eesmärk oli külastada kaht teaduskeskust ning õppida neid külastades erinevaid praktikaid ja lahendusi, mida saaks kasutusele võtta ka AHHAAs. Projekti „Science Centre Shadowing“ jooskul külastasid 8 AHHAA keskuse töötajat kaht teadukeskust Euroopas – Sciences et de l'Industrie teaduskeskust Pariisis ja NEMO teaduskeskust Amsterdamis.

Kasutame küpsiseid. Selge!