Teaduskeskus AHHAA on kaasatud teismelistele suunatud projekti HYPATIA, mis alustab 21. aprillil üle-euroopalise teavituskampaaniaga „Expect Everything“.

Teaduskeskus AHHAA on kaasatud teismelistele suunatud projekti HYPATIA, mis alustab 21. aprillil üle-euroopalise teavituskampaaniaga „Expect Everything“. Euroopa Liidu raamprogrammist Horisont 2020 rahastatud projekti HYPATIA raames toimuvad koolides ja koolikeskkonnast väljas tegevused, mis on suunatud eelkõige 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele.

AHHAA välisrahastuse koordinaatori Helin Haga sõnul on projekti eesmärk aidata haridusasutustel töötada välja tüdrukutele mõeldud tegevusi mõlemaid sugupooli kaasaval moel ja aidata kaasa ühiskondliku suhtumise muutumisele tüdrukute osakaalule reaalteaduslikel erialadel. 

Uuringute käigus on leitud, et noortele inimestele teaduse tutvustamisel ei kohelda poisse ja tüdrukuid võrdselt. Lisaks ei ole paljudel Euroopas elavatel noortel täielikku ülevaadet, milliseid erinevaid elukutseid teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika alal pakutakse. Need kaks näitajat mõjutavad ka seda, kui paljud tüdrukud teadusega seotud erialadel õppima ja töötama asuvad. 

„Antud eesmärgi saavutamiseks ühendavad jõud erinevates Euroopa riikides tegutsevad teaduskeskused ja -muuseumid, koolid, teadusasutused ning tööstusettevõtted. Üheskoos asutakse tegema koostööd soolise võrdõiguslikkuse ekspertide ja projekti haaratud teismelistega,“ ütles Haga.  

„Projektipartnerid, sealhulgas AHHAA, loovad ühtekokku 14 projekti toetavat võrgustikku, millest igaüht juhib iga konkreetse riigi koordinaator. Eesmärk on asuda ühiselt võrgustiku liikmetega läbi viima erinevaid programme ja sündmusi,“ lisas ta. 

21. aprillil käivitab projekti HYPATIA konsortsium algatuse “Expect Everything” (eesti keeles “Kõik on võimalik!”), mille eesmärgiks on tekitada teismelistes tüdrukutes huvi teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) erialade vastu.  

Algatus võtab üle hiljuti lõppenud Euroopa Komisjoni algatuse “Science: it’s a girl thing!” (eesti keeles “Teadus on tüdrukutele!”) parimad praktikad ja kutsub 13- kuni 18-aastaseid tüdrukuid uskuma, et teadus on just neile ja teadlasena on kõik võimalik.  

Hüüdlause “Expect Everything” viitab kogu STEM-valdkonna olemusele, aga kutsub neidusid üles ka oma elust kõike ootama ja teadvustama, et ka neilt oodatakse kõike. 

Kampaania kaasab neidusid läbi aktiivse tegevuse Facebookis, Twitteris, Instagramis, Vimeos ja Tumbrl’is. Kampaania veebileht expecteverything.eu kutsub noori üles osalema erinevatel algatuse raames toimuvatel sündmustel ja võtma osa tegevustest, mis leiavad aset kõigis 14 HYPATIA projekti kaasatud riigis.  

Partnerite eesmärk on avastada üllatavaid teadusfakte ja tutvuda inspireerivate teadlastega. Veebilehelt leiab ka mitmesugust kampaaniat toetavat materjali, sealhulgas „Science: it’s a girl thing“ kampaania pool pärandatud alamlehti teadlastele esitatud küsimuste, unelmate töökohtade ja teadlaste elulugudega. 

Algatus „Expect Everything“ kõneleb noortele arusaadavas keeles, kuid ei alahinda teismeliste uudishimulikkust ja teadmisjanu. Kampaania näeb teismelisi mitte üksnes oma sihtgrupina, vaid võrdväärsete partneritena ja kutsub neid (nagu ka teaduserialade tudengeid ja teaduse populariseerijaid) üles ise kampaania blogisse ja sotsiaalmeedialehtedele sisu looma. 

21. aprillil avaneb ka projekti kodulehekülg aadressil hypatiaproject.eu, mis on suunatud õpetajatele, koolijuhtidele, muuseumidele, ettevõtetele ja teadlastele ning millelt on võimalik leida materjale selle kohta, kuidas mõlemaid sugupooli kaasavaid tegevusi ellu kutsuda ja läbi viia. 

Veebilehelt leiab ka täpsemat teavet projekti ning sellega seotud sündmuste ja saavutuste kohta. Lisaks projekti koduleheküljele leiab informatsiooni projekti raames toimuva kohta ka sotsiaalmeedialehtedelt ja projekti uudiskirjadest. 

Kokku soovitakse HYPATIA tegevustega jõuda 50 000 õpetaja ja 250 000 õpilaseni. 

Loe ka: www.ahhaa.ee/meist/ahhaa-projektid/hypatia

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 teadus- ja arendustöö meetme alammeetmest H2020-GERI-2014-1 lepingu nr 665566 alusel.


Tagasi