Sellel nädalal võõrustas Teaduskeskus AHHAA Euroopa Teadussündmuste Ühingu (European Science Events Association, EUSEA) aastakonverentsi. Kaks päeva väldanud konverentsil valiti järgnevaks kaheks aastaks ühendusele uus president, kelleks sai Markus Weisskopf Saksamaalt.

Weisskopfi sõnul oli tänase konverentsi peamine eesmärk leida võimalusi, kuidas digitaalajastul paremini teadust populariseerida.  

„Ligi kümme ettekannet erinevate riikide näidetest on osa üle-euroopalise võrgustiku kogemuste jagamisest. Inimesed tahavad põnevaid sündmusi ja nad ootavad, et me läbi nende meelelahutust pakuksime. Meie eelis on siinkohal teha seda läbi teadusprisma – nii õpid ja on lõbus ka,“ sõnas värske president. 

„Iga osalev riik ja eriti Eesti teaduse populariseerijad viivad konverentsilt loodetavasti kaasa palju mõtteid ning saavad läbi selle tuleviku teadussündmused muuta veelgi atraktiivsemaks ja inimesi kaasavamaks,“ lisas ta. 

EUSEA on katusorganisatsioon ligi 100 erinevale teaduse populariseerijale ja asutusele üle Euroopa. Nende seas on nii teaduskeskused, teadusfestivalide ja teemapäevade korraldajad, aga ülikoolid ja tippkeskused.  

Ühendus loodi aastal 2001 eesmärgiga soodustada koostööd erinevate liikmesorganisatsioonide vahel, jagada kogemusi ning töötada välja uusi ja veelgi mõjusamaid teaduskommunikatsiooni vahendeid.  

Idee ühisorganisatsiooni loomiseks tekkis asjaolust, et teadussündmused on kõige paremini toimiv teaduse populariseerimise formaat. Just sedasi saab kõige noortes kõige efektiivsemalt teadushuvi äratada ja inspireerida neid edasisel karjäärivalikul.


Tagasi