AHHAA, Eesti Väitlusseltsi ja Erasmus+: Euroopa Noored programmi koostööl toimus kaks ööistungit, kus gümnaasiuminoored arutlesid ühiskonnas olulistel teemadel

Teaduskeskus AHHAA korraldas koostöös Eesti Väitlusseltsiga Erasmus+: Euroopa Noored poolt rahastatud projekti gümnaasiuminoortele. Projekti „Noorte (ÖÖ)istungid“ eesmärgiks oli ärgitada noori arutlema ühiskonnas oluliste teemade üle, põhinedes teadmistele ja teaduslikule infole.

Projekti raames toimus kaks noorte ööistungit, millest esimene keskendus 21. sajandi kõrgete ootustele noorte seas ja teine selle sajandi ühiskonna tolerantsusele.

Esimese istungi (20.11-22.11.2015) jooksul arutasid noored kõrgetest ootustest ja konkurentsist tulenevate terviseprobleemide üle, keskendudes noorte läbipõlemisele ning kõrgetele ootustele ja lootustele õpetajate ning lapsevanemate poolt.

21. sajandil areneb maailm kiiremini kui 20. sajandil, mistõttu on generatsioonide vaheline arusaam elukorraldusest üha erinev ja kiiresti muutuv. Tänapäeva noorte vanemad on kasvanud 20. sajandi ühiskonna valguses, mis on põhjuseks lapsevanemate ja noorte erinevast arusaamast inimestega suhtlemisest, kohustustest ning üle üldse maailma toimimisest.

Teine istung (29.01-31.01.2016) keskendus ühiskonna tolerantsuse üle arutledes orientatsioonilisest mitmekesisusest tulenevate ühiskondlike muudatuste üle Euroopa näitel, soolise võrdõiguslikkuse ja vananeva ühiskonna üle. Laiaulatuslikud teemad avati noortele ekspertide poolt, kelle abiga said töörühmad panna aluse enda kaasuste koostamiseks.

Soolisest võrdõiguslikkusest ja nn soolistest lõksudest kõneles võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta. Orientatsioonilise mitmekesisuse liikumisest ja näidetest kõneles LGBT Ühingu psühholoogiline nõustaja Evelin Kala ja vananeva ühiskonna temaatika avas Tartu Tähetorni kuraator Helle Jaaniste.

Projektijuht Helin Haga tõi projekti kokkuvõtteks välja selle, et Noorte (ÖÖ)istungid andsid väga hea võimaluse noortele kaasa rääkida teemadele, mis mõjutavad nende endi tulevikku. Haga lisas ka, et töörühmades töötamine harjutas noori töötlema kriitiliselt erinevate (meedia)allikate informatsiooni ja seeläbi enda tervikliku ja argumenteeritud seiskoha koostamist, mis toetab ka valimisõiguse laienemist kohalikel valimistel 16. eluaastale.  


Projekt on rahastatud Erasmus+: Euroopa Noored programmi poolt.Tagasi