AHHAA teadusparlamendi projekt valiti parimate hulka

Sihtasutus Archimedese alamprogramm Euroopa Noored valis märtsis 2013 AHHAA teaduskeskuse korraldatud projekti "Eesti-Läti noorte teadusparlament" parimate hulka!

Sihtasutus Archimedese alamprogramm Euroopa Noored valis märtsis 2013 AHHAA teaduskeskuse korraldatud projekti "Eesti-Läti noorte teadusparlament" parimate hulka. „Saime kirja, et meid valiti üheks heaks näiteks Euroopa Noortelt rahastuse saanud projektide hulgast. Olime väga tublid ja meie korraldatud projektil "Eesti-Läti noorte teadusparlament" läks hästi. Tegime projekti kohta ka ülevaatliku video, mida saab vaadata YouTube’ist,“ räägib teadusparlamendi projekti üks koordinaatoritest Annika Vesselov.

Interaktiivne osalusmäng DECIDE

Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Cesis State Grammar School’i kooliõpilased kohtusid jaanuarikuus Riigikogu konverentsisaalis ja mängisid interaktiivset osalusmängu DECIDE, et selle käigus panna kokku „seadus“, mis aitaks noortel internetti turvalisemalt kasutada. „Teadusparlamendi üks eesmärkidest oli saada koolinoored arutama, kuidas suhtuda kriitiliselt internetis leitavasse infosse ning panna nad mõtlema internetiohtude ja -võimaluste üle. Õpilased said tutvuda esindusdemokraatia toimimise põhimõtetega ning nende töö sarnanes Riigikogu reaalsele toimimisprintsiibile,“ selgitavad projekti koordinaatorid Annika Vesselov ja Kai Kaljumäe.

Entusiastlikud koolinoored

Teadusparlamendi istungit juhatas Riigikogu esimees Ene Ergma ja eesti-läti noortest koosnevad komisjonid tutvustasid oma ideid teistele. Sellele järgnes hääletusvoor, mille eesmärk oli jõuda ühtse seaduseni. Koolinoored kohtusid ka Sertifitseerimiskeskuse juhatuse liikme Kalev Pihla ja MTÜ Arvutikaitse juhataja Aare Kirnaga, kes rääkisid õpilastele internetiturvalisusest.

Koordinaatorite sõnul läks projekti korraldamine edukalt. „Meil õnnestus teadusparlamendi istungile saada osalejad, kes olid väga entusiastlikud ja noortele endale meeldis see, mida nad tegid. Inimesed olid hingega asja juures. Nad pakkusid välja väga leidlikke lahendusi,“ arvab Kai.

Ootamatu võimalus

Annika sõnul pakuti talle märtsikuus võimalust osaleda uues projektis, mis kannab nime "Euroopa õpilasparlamendid" (European Student Parliaments) – projekt, mis kestab 2014. aasta maikuuni ja kuhu kaasatakse Tartu gümnaasiumiõpilased eesmärgiga panna noored põhjalikumalt mõtlema riigi juhtimise lihtsuse või keerukuse üle.

„Meile tuli kiri Saksamaa teadusfoorumilt Wissenschaft im Dialog, kes kutsus meid osalema Euroopa õpilasparlamentide projektis. Üllatav oli see, et ise ei pidanud kuskile isegi küsima minema, vaid meie juurde tuldi. Siis oli küll tunne, et kohe jooksuga tuleme. Selles suhtes lahe,“ räägib Annika uue projekti algusest. Euroopa õpilasparlamentide kaaskoordinaator Kai lisab, et pärast Eesti-Läti teadusparlamenti tuli pakkumine nii ootamatult ja õigel hetkel. „See on hea jätk teadusparlamendi projektile, sest nüüd saame midagi mastaapsemat ette võtta."

Projektis oodatakse osalema gümnaasiumiõpilasi vanuses 16-19 ja noored peavad arutlema etteantud teemal, mis keskendub tänapäeva linnaelule ning selle täiustamisele, näiteks uudsete tehnoloogiliste lahenduste abil. „Praegu on projekt alles algusetapis. Saatsime Tartu koolidele kirjad ja kutsusime gümnaasiumiõpilasi septembrikuus toimuvale istungile. Praegu käivad läbirääkimised, millised koolid on projektis osalemisest huvitatud."

Projekti „Euroopa õpilasparlamendid“ raames leiab aset 25.-27. septembrini 2013 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis istung, mille käigus arutavad 80 Tartu gümnaasiumiõpilast päevakajalistel ja vastuolulistel teemadel. Põhiosas toimub noorsaadikute töö komisjonides ning koolinoori aitavad oma ala spetsialistid, kes saavad abiks olla teadusliku informatsiooniga.

Parem analüüsioskus

Projekti põhieesmärk on tekitada noortes huvi otsustusprotsesside toimimise vastu poliitikas ja teaduse tegemisel ning selgitada, kuidas need kaks pealtnäha vastandlikku poolt omavahel on seotud. „Poliitikuteks kehastudes ja otsuseid vastu võttes saavad gümnaasiumiõpilased täpsemalt teada, kui vastutusrikas on parlamendisaadiku töö ning milliseid etappe tuleb selleks läbida. Eesmärk on panna kooliõpilased kriitiliselt mõtlema ja rohkem süvitsi minema. Lisaks arendab projekt noorte argumenteerimis-, läbirääkimis- ja analüüsioskust,“ tutvustavad Kai ja Annika projekti eesmärke.

Sarnased 3-päevased õpilasparlamentide istungid toimuvad ka 19 teises Euroopa riigis. Projekt kulmineerub ühise lõppistungiga 2014. aasta juunikuus Kopenhaagenis, mis leiab aset Euroscience Open Forum’i (ESOF) aastakonverentsi raames. Sellel konverentsil saavad osaleda 5 kõige tublimat noorteparlamendis osalejat igast riigist.

Vaata ka videot, mis annab ülevaate jaanuarikuus toimunud Eesti-Läti noorte teadusparlamendi istungist!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hEh_xzbXgWs[/youtube]

Loo autor: Kaidi Koort, AHHAA praktikant