Meist

AHHAA on teaduskeskus, mille eesmärk on väärtustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. AHHAA põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele. Tänaseks on AHHAA üritusi külastanud enam kui kolm miljonit igas vanuses inimest. Põhiline meetod on "käed-külge"-näitused, kuid tegutseda saab ka planetaariumis, töötubades ja teadusteatris. Koolidele pakutakse mitmesuguseid õppeprogramme. AHHAA-sse on oodatud igas vanuses külastajad, et veeta sisukas ja tegutsemist täis päev.

AHHAA on rahvusvaheliselt tunnustatud koostööpartner mitmes organisatsioonis. Aastatel 2014-2016 juhtis AHHAA Põhjamaade Teaduskeskuste Assotsiatsiooni (NSCF) ja kuulub Euroopa Teaduskeskuste Organisatsiooni (ECSITE) juhatusse. Lisaks on AHHAA tegev ka Euroopa Teadusfestivalide organisatsioonis (EUSEA) ja Rahvusvahelises Planetaariumide Ühingus (IPO).

Peale selle on AHHAA (olnud) tegev mitmes rahvusvahelises projektis nagu näiteks projekt PLACES, mis hõlmas koostööd 69 erineva Euroopa linna vahel ja kestis aastani 2014. AHHAA poolt projekti käigus tehtud töö tulemusena omistati Tartule 2015. aasta alguses Euroopa teaduskultuuri linna tiitel.

AHHAA alustas tegevust 1. septembril 1997 Tartu Ülikooli projektina. Alates 2000. aasta algusest tegutses AHHAA Tartu Tähetorni ruumides, 2004. aastal sai AHHAAst riigi, Tartu linna ja Tartu Ülikooli sihtasutus. 2009-2010 asus AHHAA Lõunakeskuses. Kuni 31. detsembrini 2017 tegutses Lõunakeskuses AHHAA 4D elamuskino. Aastatel 2009-2013 tegutses AHHAA ka Tallinnas Vabaduse väljakul. 7. mail 2011 avas teaduskeskus AHHAA oma uue maja uksed Tartus aadressil Sadama 1. Ahhaa hüüdlause on “Mõtleme mänguliselt!”

AHHAA missiooniks on teadmistepõhise mõtteviisi kujundamine ahhaa-kogemuse  kaudu. Ahhaa-kogemuse all mõeldakse ise katsetamist, avastamist ning „käed-külge“ meetodi rakendamist. AHHAA kolmeks põhiväärtuseks on teadmistepõhisus, professionaalsus ning sõbralikkus. Väärtustatakse haridust, ollakse usaldusväärne, kvaliteetne partner ning avatud uutele ideedele. AHHAA sihtrühmadeks on õpilased ja lasteaialapsed, õpetajad ja juhendajad, pered, teadushuvilised, ekskursioonigrupid, haridusasutused, teised teaduskeskused, teadlased, muud organisatsioonid ja laiem avalikkus. Igale sihtgrupile soovitakse pakkuda neile vastavat ja sobilikku teenust.

AHHAA visioon ning peamised strateegilised eesmärgid on püstitatud kolme tegevuse põhisuuna lõikes. Aastal 2020 on AHHAA eeskuju teadmistepõhise mõtteviisi kujundamisel ühiskonnas, olles seejuures:

  • rahvusvaheliselt atraktiivne külastuskeskus, mis motiveerib nii siseturisti kui väliskülastajat otseselt valima Lõuna-Eestit oma reisisihtkohaks;
  • eelistatuim kooliväline hariduskeskus Eestis nii õpilastele, õpetajaks õppijatele, juhendajatele/õpetajatele kui ka haridusasutustele;
  • juhtiv ekspositsioonide väljatöötamise kompetentsikeskus, olles vastava ala liider Eestis ning tunnustatud koostööpartner välisriikides.