Praegused projektid

Ahhaalik kool

Üldhariduskoolide jaoks välja töötatud mudel, kus nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid rakendades püütakse rikastada koolikeskkonda mitteformaalse hariduse elementidega.

EduHack

Rahvusvaheline projekt EduHack loob juhismaterjalid, kuidas läbi viia haridusliku innovatsiooni häkatone.

Life IP CleanEST

Projekt keskendub Lääne-Virumaa piirkonna põhja- ja pinnavee seisundi parandamisele. See on hädavajalik, sest piirkonna põhja- ja pinnavett iseloomustavad põllumajandustegevusest ning elamurajoonidest tulenev saaste ning nõukogude aegse põlevkivitööstuse jääkreostus.

SciStage

SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi kuidas etenduskunstide elemente kasutades teadusest laiemale publikule rääkida.

SocKETs

Rahvusvahelise koostööprojekti SocKETs mille eesmärgiks on katsetada ja arendada välja meetodeid ja praktilisi juhiseid selleks, et progressi võimaldavate tehnoloogiate (inglise keeles Key Enabling Technologies ehk KETs) arendustööd vastaksid rohkem ühiskondlikele väärtustele ning vajadustele.

Boosting Green Education at School

Projekti raames vahetavad, arendavad ja levitavad mitmed Euroopa teadusõppeasutused parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega seotud teadusõppemeetodeid.

Ahhaa, keskkonnateadus tuleb külla!

AHHAA teaduskeskuses on Life IP CleanEST projekti raames valminud vee ja keskkonna teemaline teadusteatrietendus.

Koolid kui Eluslaborid (SALL)

Projekti eesmärk on edendada koolides avatud õppe ideid läbi eluslaborite metoodika rakendamise.

DOORS

AHHAA võtab osa muuseumitele suunatud digitaalse inkubatsiooni projektist nimega DOORS. Projektis osaleb kokku ligi 40 muuseumit ning kultuuriasutust üle maailma.

Minu AHHAA elamus

Minu AHHAA elamus on projekt, mille käigus valmib külastajale mõeldud veebirakendus.

Ahhaa, teadus ratastel!

Projekti raames külastab AHHAA teaduskeskus ühte kooli igas Eesti maakonnas, kus korraldatakse köitev teadusteatrietendus.

Kasutame küpsiseid. Selge!