Praegused projektid

AHHAA planetaarium koolidesse

Projekti „Planetaarium tuleb külla“ eesmärk oli viia astronoomia õpilastele lähemale ning tutvustada seda teadusvaldkonda unikaalse täispuhutava kuppelplanetaariumi abil.

Ahhaalik kool

Ahhaalik kool on üldhariduskoolide jaoks välja töötatud mudel, mille eesmärk on nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid rakendades rikastada koolikeskkonda mitteformaalse hariduse elementidega

eForFuel ja Newcotiana

eForFueli eesmärk on panustada keskkonnasõbralikuma kütuse tootmisse. Newcotiana eesmärk on kasutada tubakataimi selliselt, et need töötaksid meie tervise heaks.

FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 on 15 osavõtjaga üle-Euroopaline projekt, mille eesmärk on ellu viia Euroopa Liidu FOOD 2030 arengukava – muuta Euroopa toidusüsteem jätkusuutlikuks, “tulevikukindlaks” ja kaasavaks.

Life IP CleanEST

Projekt keskendub Lääne-Virumaa piirkonna põhja- ja pinnavee seisundi parandamisele. See on hädavajalik, sest piirkonna põhja- ja pinnavett iseloomustavad põllumajandustegevusest ning elamurajoonidest tulenev saaste ning nõukogude aegse põlevkivitööstuse jääkreostus

SciStage

SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi kuidas etenduskunstide elemente kasutades teadusest laiemale publikule rääkida.

Kasutame küpsiseid. Selge!