Praegused projektid

Ahhaalik kool

Üldhariduskoolide jaoks välja töötatud mudel, kus nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid rakendades püütakse rikastada koolikeskkonda mitteformaalse hariduse elementidega.

EduHack

Rahvusvaheline projekt EduHack loob juhismaterjalid, kuidas läbi viia haridusliku innovatsiooni häkatone.

eForFuel ja Newcotiana

eForFueli eesmärk on panustada keskkonnasõbralikuma kütuse tootmisse. Newcotiana eesmärk on kasutada tubakataimi selliselt, et need töötaksid meie tervise heaks.

FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 on 15 osavõtjaga üle-Euroopaline projekt, mille eesmärk on ellu viia Euroopa Liidu FOOD 2030 arengukava – muuta Euroopa toidusüsteem jätkusuutlikuks, “tulevikukindlaks” ja kaasavaks.

Life IP CleanEST

Projekt keskendub Lääne-Virumaa piirkonna põhja- ja pinnavee seisundi parandamisele. See on hädavajalik, sest piirkonna põhja- ja pinnavett iseloomustavad põllumajandustegevusest ning elamurajoonidest tulenev saaste ning nõukogude aegse põlevkivitööstuse jääkreostus.

SciStage

SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi kuidas etenduskunstide elemente kasutades teadusest laiemale publikule rääkida.

Ahhaa, katsed kooli!

AHHAA korraldab 30. septembril Teadlaste öö ühe jätkusündmusena õpetajatele ja huvihariduses tegutsejatele koolituspäeva, kus tutvustatakse õppematerjale, mille abil muuta loodusainete või huviringide tunnid kaasahaaravamaks ning põnevamaks.

SocKETs

Rahvusvahelise koostööprojekti SocKETs mille eesmärgiks on katsetada ja arendada välja meetodeid ja praktilisi juhiseid selleks, et progressi võimaldavate tehnoloogiate (inglise keeles Key Enabling Technologies ehk KETs) arendustööd vastaksid rohkem ühiskondlikele väärtustele ning vajadustele.

Boosting Green Education at School

Projekti raames vahetavad, arendavad ja levitavad mitmed Euroopa teadusõppeasutused parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega seotud teadusõppemeetodeid.

Kasutame küpsiseid. Selge!