AHHAA-õpeInfo 2019/2020 õppeaastal pakutavate teemade ja soodusperioodide kohta kohta leiad paremal asuvast hariduskalendrist.

Hariduskalendri saad PDF-formaadis alla laadida SIIT.

AHHAA-õpe on juhendatud sisukas koolipäev AHHAAs, kus kasutatakse teaduskeskuse erinevaid võimalusi:

 • uurimusülesanded saalides;
 • teadusteater;
 • planetaarium;
 • töötuba
 • TÜ meditsiinikollektsioonid

Iga õppepäev keskendub ühele sisuteemale ja koosneb kolmest erinevast tegevusformaadist. Õppepäev algab sissejuhatuse ja häälestumisega ning lõpeb kokkuvõtte ja tagasisidega.

NB! Info lasteaedadele mõeldud AHHAA-õppe kohta leiad siit!

AHHAA-õppe tellimine:
e-mail: booking@ahhaa.ee 
tel: 5749 4878    

NB! Broneeringu esitamine ei ole tellimuse kinnitamine! Meie administraator vastab broneerimissoovile ning kas kinnitab selle või pakub lahendusi sobivate alternatiivide leidmiseks, kui valitud ajal ei ole võimalik teie gruppi vastu võtta.


AHHAA ÕPPEPÄEVAD
(täpsem info vasakul menüüs või klikkides klasside/kooliastme nimetusele)
Kestus 2 tundi
9.45 - 11.40 (kohal tuleb olla kell 9.30) või
10.35 (kohal tuleb olla kell 10.20) - 12.30

Õppepäeva pikkust muuta ei saa.

Kestus 4 tundi (sh 30 minutit pausi)
9.45 - 13.30 (kohal tuleb olla kell 9.30) või
10.35 - 14.20 (kohal tuleb olla kell 10.20)

Täishind: 8 €/õpilane (2 € õppetegevused + 6 € AHHAA pilet õppepäeval osalejale *)

Hind soodusperioodil: -25% (6 €/õpilane)

Täishind: 15 €/õpilane ( 4 € õppetegevused + 11 € AHHAA pilet õppepäeval osalejale *)

Hind soodusperioodill: -25% (11,25 €/õpilane)
LASTEAED1.-2. KLASS3.-5. KLASS6.-9. KLASS10.-12. KLASS
Meeled selgeks!MõõtmineGeomeetria
Anatoomia
Astronoomia
Salapärane vesiGeomeetria Anatoomia
Mänguline matemaatika
Anatoomia
Tibust kanaksMeeled selgeks!AstronoomiaPaeluv matemaatika 
 Tibust kanaksVesiElekter 
 Salapärane vesiMeeled ja tajuAstronoomia 
  ElekterMeeled ja taju 


* Õppepäevadel osalemiseks on vaja osta nii keskusepilet kui õppetegevuste pilet – sest õpepäev toimub AHHAA keskuse ruumides ja ekspositsioonisaalides.Mis on AHHAA-õpe?

Õppepäeval vaatleme mõnd huvitavat objekti või nähtust, viime läbi põnevaid katseid ning teeme nende põhjal järeldusi ja üldistusi.

AHHAA õppepäevad toetuvad vastutustundliku teadustegevuse mõttemudelile, kus õppijal on keskne roll ja vastutus ning võimalus anda ja saada tagasisidet. Õppepäeva mitmekesine metoodika toetab nii auditiivset, visuaalset kui kinesteetilist õppijat. Järgime avastusõppe põhimõtteid ja lähtume, et elulised nähtused peavad olema arusaadavad kõikides vanustes õpilastele. Vastavalt õppija vanusele on õppepäevad, kas lihtsamad või keerukamad.

AHHAA-õpe on üles ehitatud riikliku õppekava läbivatele teemadele. Igasse õppepäeva on lõimitud mitmete ainevaldkondade materjali, innustades õppijaid nägema tervikut ning looma seoseid. Õppepäevad toetavad üldpädevuste (õpipädevus, enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus) arendamist.

Kõigil õppepäevadel on õpioskustest tähelepanu all enese juhtimine, koostöö, katsete läbiviimine, andmete kogumine, järelduste tegemine, seostamine ning tulemuste esitlemine (loodusõpetus – uurimisoskused).


Osalejate muljed

Õpetajad:

 • Väga meeldis. Lisaks programmile meeldis, et grupitöö, mida ma klassis hästi läbi viia ei saa, toimis hästi ja andis mulle võimalusi lapsi teisest küljest näha! Aitäh!
 • Toredad ja sõbralikud juhendajad. Vaheldusrikas programm ja suurepärane võimalus koostöö arendamiseks. Meeldis väga lõpukokkuvõte, sest õpilaste eneseväljendus vajab pidevat arendamist. Aitäh teile!
 • Õppepäev oli väga tore, praktiline ja huvitav. Lapsed nautisid.
 • Oli väga meeldiv näha oma õpilasi aktiivselt kaasa mõtlemas ja arutamas. Ülesanded olid läbimõeldud ja õpilastele sobivad. Teaduskeskuses on nii palju võimalusi, kuhu oma tähelepanu suunata, aga tänu headele programmi läbiviijatele jõudsid kõik õpilased varem või hiljem oma asjad tehtud :) Aitäh!

Õpilased:

 • Töötasime väga huvitavadel teemadel ja saime palju uusi teadmisi. Tore oli ka see, et saime töötada sellises meeskonnas kus ei olnud kunagi töötanud.
 • Programm oli huvitav kuigi osad ülesanded olid rasked.
 • Tavaliselt ei võta me koolis loodusõpetust nii tõsiselt ja vahelduseks oli see lõbus. :)
 • Kui mingi probleem või arusaamatus tekkis, siis olid seal läbiviijad kes aitasid sind meelsasti. Väga meeldis nende töö.
 • Meile väga meeldis. Siin on lõbus ja saad targemaks.

Broneerimine ja lisainfo

 • AHHAA-õppe broneerimiseks palume võtta ühendust aadressil booking@ahhaa.ee või telefoninumbril 5749 4878.
 • Õppepäeva palume broneerida vähemalt üks kuu enne soovitud aega.
 • Õppepäevale on oodatud 5-aastased ja vanemad lasteaialapsed
 • Minimaalne grupi suurus on 12 last.
 • Õppepäeva alguskellaajaks on võimalik valida 9.30 (lõppaeg 3. – 12. klassil kell 13:30 , lasteaial ja 1. – 2. klassil 11:40) või 10.20 (lõppaeg 3. – 12. klassil 14:20, lasteaial ja 1. – 2. klassil 12:30). Õppepäeva algusesse on arvestatud ajavaru riietumiseks ja tualeti kasutamiseks, lõppaeg on õppepäeva kokkuvõtte lõppemise aeg.
 • Lasteaia ja 1. – 2. klassi õppepäev kestab ligikaudu 2 tundi. 3. – 12. klassi õppepäev kestab ligikaudu 4 tundi, mille jooksul on pooletunnine söögi- ja puhkepaus (söögipakid võib koolist kaasa võtta või tellida toitlustuse kohvikust Newton).
 • Õppepäeval osalejad saavad pärast õppepäeva lõppu jääda iseseisvalt keskust külastama.

AHHAA uurimusõppe aitas Eesti Teadusagentuuri kaudu välja töötada Haridus- ja Teadusministeerium.